illustrasjonsbilde

Svømmekurs

Svømmekurs for barn

Klubben arrangerer svømmekurs med oppstart i september og januar hvert år. Kursene går over X kurskvelder pluss 1 kveld for avslutning og har en varighet på 30 minutter pr. gang. Antall kurs varierer ettersom halvåret september – desember er noe kortere enn januar – mai/ juni.

Vi forsøker å tilpasse gruppene etter alder og ferdighet slik at alle kan få et best mulig tilbud. Vi forsøker også å gi individuell oppfølging til barn som trenger ekstra hjelp.

Målsetningen med svømmekursene er at barna gjennom et variert opplegg med mye lek og moro skal bli trygge i vannet. Det legges vekt på basisferdigheter som å flyte, dykke og hoppe/stupe i tillegg til at barna lærer å svømme.

Vi ønsker at barna så tidlig som mulig skal lære grunnleggende livredning. Derfor er det innslag av livredning på alle svømmekursene våre. Barna lærer hvordan man skal redde seg selv og andre gjennom å lære å kaste med line, svømme med klær med mer.

Starte på kurs?
Ønsker du å begynne hos oss? Send en epost med følgende informasjon:
Navn deltager:
Adresse:
Postnr/sted:
Fødselsdato (dd.mm.år):
Evt. eget telefonnummer:
Evt. egen e‐postadresse:
Navn på foreldre/ foresatte:
Foresattes telefonnummer:
Foresattes e‐postadresse:
E‐postadresse for faktura:

I tillegg skriv litt om kunnskapene som barnet har fra før i forhold til vann og svømming.

Spørsmål om kursene eller påmelding sendes til Leif Klemetrud på e-post: svommekurs@vestbyslk.no.


Svømmekurs for ungdom 18 + og voksne

Vi arrangerer svømmekurs for ungdom og voksne som ikke kan svømme og som vil bli trygge i vann. Kurset er på onsdager.

Vi har også kurs for de som ønsker å lære bedre svømmeteknikk. Dette kurset er på mandager 20:30 – 22:00. Kursinnhold og opplegg vil bli tilpasset etter behov og ønsker.
Gjennomføring av disse kursene er avhengig av nok påmeldte. Per dags dato er det ledige plasser i begge kurstypene.

Kunne dette være noe for deg?
Send en epost med følgende informasjon:
Navn deltager:
Adresse:
Postnr/sted:
Fødselsdato (dd.mm.år):
Telefonnummer:
E‐postadresse:
E‐postadresse for faktura:

I tillegg skriv litt om du ønsker teknikk eller ikke kan svømme og som vil bli trygg i vann.

Spørsmål om kursene eller påmelding sendes til Leif Klemetrud på e-post: svommekurs@vestbyslk.no.
link til v�r facebook gruppe