Instruktørene

Helle Ådalen
E-post: hovedtrener@vestbyslk.no
Tlf.: 975 41 427, ønsker ikke kontakt per telefon dersom det kan unngåes.

Helle er født i 1978 og har vært medlem av VSLK siden 1988 da hun startet som utøver. Helle har siden 1988 holdt det gående som utøver ved siden av å være instruktør helt frem til 2010 da hun fikk en datter. Helle har vært instruktør for svømmekurs siden 1995,i 17 år, og livredningstrener noe kortere. Helle har alstå hatt både svømmekurs og livredningsgrupper i mange år.I tillegg er hun også førstehjelpsinstruktør og Helle har holdt mange kurs for lærere og andre i regi av klubben. Høsten 2011 startet Helle som hovedtrener og hun er i dag i hallen på onsdager.

Helle startet som instruktør fordi det var en naturlig del av henne utvikling i klubben, og fordi hun syntes det virket spennende å jobbe med barn. Helle er opptatt av svømming fordi hun i i dag har som svømmeinstruktør stor glede av å bidra til barns ferdigheter i vanntilvenning, svømmeopplæring og selvberging. Det er gøy å se de stolte ansiktene til barna når de klarer noe de ikke har klart før, og hun synes det er veldig givende å se deres utvikling, enten de begynner hos oss som redde 5-åringer, eller om de begynner hos oss når de allerede kan litt.

Helle synes også veldig givende å være livredningstrener for barn og ungdom, er opptatt av livreddning for å få ta del i deres utvikling innen livredning og svømming. Som trenere får vi ofte følge ungdommen gjennom mange år, og vi blir etter hvert godt kjent med dem. Helle er opptatt av at alle barna og ungdommene må få være seg selv, og at de skal respekteres som individer og at opplæring og trening skal foregå på deres premisser, avhengig av alderstrinn og modenhet. Det er viktig at alle blir sett!

Trude Aastad
E-post: trude@vestbyslk.no
Tlf.: 452 46 957
Trude er født i 1988 og startet i klubben som 9 åring i 1997. Interessen for livredning og svømming vokste og som 14 åring startet hun som hjelpetrener under Helle og trente selv under Torill Hindmarch. Derfra har det bare gått en vei, interessen for førstehjelp, livredning og svømming resulterte i flere Norgesmestertitler som ungdom, junior og senior. Da hun ble 18 (2006) bestemte hun seg for å bli trener og tok instruktør i svømming og livredning i NLS, samtidig tok hun også badevakt utdanning i NLS. Fra 2006 frem til i dag har hun vært innom alle årsgruppene fra svømmekurs og alle nivåene innen livredning.I 2011 utvidet hun kompetansen sin og er i tillegg autorisert førstehjelpsinstruktør og autorisert hjertestarterintstruktør.

Trude er opptatt av svømming og livredning av mange grunner. Hovedgrunnen er at hun synes dette er morro selv. Ikke minst er det et godt miljø noe hun opplevde på nært hold med mange år som deltager. Hun ønsker at alle ungdommer i dag skal kunne svømme og ha det like bra gjennom trening og sosial aktivitet, og ikke minst at alle kan få være seg selv. Statistikken viser år etter år at barn i norge i dag ikke kan svømme fordi svømmeopplæringen er for dårlig, i et land med så mye vann er det derfor viktig for hun at hun kan bidra til å endre på denne statistikken. Ikke minst er det en god følelse å vite at det ikke bare er en sport som læres bort men en holdning og livsreddende kunnskap som får innvirkning på andre om uhellet skulle være ute. Hun synes det er fantastisk å se utøverne levere resultater og de slutter aldri å imponere. Samtidig synes hun det er en herlig følelse og fantastisk å kunne gi noe tilbake til samfunnet.

Vigdis Braar Fredsrud
E-post: vigdis@vestbyslk.no
Tlf.: 415 56 306
Vigdis er født i 1987. Vigdis startet i klubben på svømmeopplæring i 1990,da hun var 3 år. Hun og lillebroren ble i tillegg brukt på kurs for å vise instruktører at man ble fortrolig med vann uten å ha gått på babysvømming. Derfra klatret hun bare videre oppover på grupper og endte til slutt som utøver i livredning med deltagelse på en rekke NM. Hos henne ble også interessen så stor at hun startet som hjelpetrener under Torill i 2003. Når hun ble 18 i 2005 tok hun instruktør i svømming og livredning i NLS. Hun startet da som instruktør for de yngste livredningsgruppene. I 2006 tok hun badevakt kurs som hun bygget videre på i 2007 slik at hun tok Livredder på strand. Vigdis har siden 2007 jobbet som livredder på strendene i Oslo om sommeren. Vigdis tok et par år pause fra klubben men startet hos oss igjen januar 2012. Hun har likevel opprettholdt kompetansen sin og utvidet denne i 2011 og er i tillegg autorisert førstehjelpsinstruktør og autorisert hjertestarterintstruktør.

Vidis er opptatt av svømming og livredning fordi hun liker adrenalinet man får gjennom å utføre førstehjelpsøvelser. Samtidig er hun opptatt av den gode lagfølelsen man får når man er en del av en klubb. Det er viktig at hver enkelt føler seg inkludert. For Vigdis er det også en god følelse det å vite at man som person sitter inne med kunnskap som kan redde et liv, og gleden av å lære denne kunskapen bort til andre er et viktig punkt for at hun valgte å bli instruktør/trener i livredning og svømming.

Leif Klemetrud
E-post: svommekurs@vestbyslk.no
Tlf.:977 20 115
Leif er født i 1968. Leif ble ansatt som trener/instruktør i klubben høsten 2008. Han tok svømmeinstruktør i Norges Svømme Forbund i 2008. For å utvide sin kunnskap tok han i 2010 instrøktør i svømmming og livredning i NLS.

Leif er opptatt av svømming og livredning fordi han hørte at det i denne sporten var mangel på instruktører og tenkte at han kunne være nyttig. Han ønsker å øke livredningsferdigheter blandt barn, undom og voksne fordi det blir mer og mer viktig i vår hverdag.

Jeanette Braunsek
E-post: jeanette@vestbyslk.no
Tlf.: 45 21 47 31

Jeanette er født i 1984. Jeanette begynte i Vestby svømme- og livredningsklubb som 11-åring. Interessen for førstehjelp, livreddning og svømming har vært der siden. Dette har resultert i mange Norgesmester titler i ungdom, junior og senior. Hun ble etter 2-3 år hjelpeinstruktør under Helle og trente lenge under Torill Hindmarch samtidig som hun jobbet.

Jeanette falt noen år bort fra klubben etter videregående, men kom tilbake som aktiv svømmer i 2011, og startet som instruktør i januar 2013. Jeanette synes det er viktig å lære barn og unge å svømme siden vi er et land med lang kyst og mange innsjøer. Hun synes og det givende og se barn utvikle sine ferdigheter i vannet og bli tryggere på seg selv. Det er givende å lære andre førstehjelp slik at man har kunnskapen hvis uhellet skulle være ute. Hun synes det er fantastisk å se utviklingen til deltagerne.

Ida Kristine Kjølberg
E-post: ida@vestbyslk.no
Tlf.: 993 17 769

Det kommer informasjon om Ida og hennes tid i Vestby SLK snart.

Kathrine Emilie Borge
E-post: kathrine@vestbyslk.no
Tlf.: 481 53 737

Det kommer informasjon om Kathrine og hennes tid i Vestby SLK snart.

link til v�r facebook gruppe