Ordsky som beskriver klubben

Visjon

Gjennom å skape følelse av felleskap og styrke, selvfølelse og selvstendighet ønsker vi å ivareta og utvikle barn og ungdoms interesse for svømming og livredning, slik at de er i stand til å ta være på seg selv og andre når de ferdes i ett akvatisk miljø .


Kursene:

Begynneropplæring/svømmekurs:
Vi skal fra første stund gi barna verktøy for å redde seg selv, oppleve gleden av å være i vannet, mestre et allsidig bevegelses-repertoar og gjøre dem svømmedyktig. Vi baserer aktiviteter på en lekende og utforskende pedagogikk


Begynner Livredning:
Her skal allsidighet og utholdenhet utvikles. Svømme- og selvbergings- teknikker fin pusses gjennom å introdusere flere typer vann aktiviteter som vann polo, livredning, synkron, osv.

Livredning avansertnivå/konkurransesvømming:
Her stimulerer vi ungdom til å utvikle en god sportslig holdning, god svømme og livrednings teknikk og en positiv trenings etikk. Vi forbereder ungdom til svømming og livredning ute slik at de er i stand til å ferdes ute ved eller i vannet på en sikker og ansvarlig måte. På dette nivået legges treningen også opp mot konkurransesvømming, men det er ikke et krav å delta på stevner, NM osv. Målet er likevel å gi ungdommene et sunt og morsomt forhold til trening og livredning.


link til v�r facebook gruppe